WORKSHOPS Loadıng...

DÎWAN

Vekolîn li ser teknîkên hilmbikaranîn û dengbikaranîn û vebêjiya dengbêj û çîrokbêjan.

********

A research about dengbêj, çîrokbêj traditions (Kurdish story tellers) in the field of voice, breathing and story telling.

example of an old workshop

ŞIVAN-DÎLAN

Vekolîn li ser hilmbikaranîn û dengbikaranîna şivanan û tekilîya wan a xwezayê re. / Di reqsên gelerî de lêkolîna destpêka hereketê.

********

A study on the use of sound and breath in shepherds and relations with nature. / Movement research in traditional dances.  

DRAMAKURDÎ

Dramaturgî û Dramakurdî

Kargeha şanonûsiyê.

Di nêz de!!!

********

Playwriting Workshop

Soon!!!