Theatre plays with Mirza Metin

 • STOPOVER- 2017

Autor: Mirza Metin // Director: Frank Heuel // Production: Şermola Performans & fringe ensemble

 • ÇÖL OYUNU - 2015

Autor: Beliz Güçnilmez // Director: Ali Düşenkalkar // Production: Nilufer City Theatre

 • EXPERIMENT - 2013

Autor: Mirza Metin // Director: Mirza Metin // Production: Şermola Performans 

 • GRAVE - 2013

Autor: Mirza Metin // Director: Mirza Metin // Production: Şermola Performans 

 • ANTIGONE2012 - 2012

Autor: Berfin Zenderlioğlu // Director: Berfin Zenderlioğlu // Production: Şermola Performans 

 • DİSCO NUMBER 5 - SINCE 2011

Autor: Mirza Metin // Director: Berfin Zenderlioğlu // Production: Şermola Performans 

 • XEWN Û XEYAL - 2007

Director: Erdal Ceviz // Production: Seyri Mesel Theatre

 • SÊVA PERIYAN - 2006

Director: Erdal Ceviz // Production: Seyri Mesel Theatre

 • MESELA NE KADAR OZAĞ - 2005

Director: Erdal Ceviz // Production: Seyri Mesel Theatre

 • QAL Û QIR - 2004

Director: Erdal Ceviz // Production: Seyri Mesel Theatre

 • KEMERO BASK - 2003

Director: Erdal Ceviz // Production: Seyri Mesel Theatre

 • KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ - 2003

Autor: Bertolt Brecht // Adapting for children's theater: Vedat Kuşku // Director: Erdal Ceviz // Production: Seyri Mesel Theatre

 • ŞERMOLA KOMARA DÎNAN - 2002

Autor: Helim Yusiv // Director: Erdal Ceviz // Production: Teatra Jiyana Nû

 • GURZEK (NE)LÊDAN - 2001

Director: Erdal Ceviz // Production: Teatra Jiyana Nû

 • BAYÊ ELEGEZÊ - 1995

Autor: Kemal Orgun // Director: Kemal Orgun // Production: Teatra Jiyana Nû

 • SHORT PLAYS BETWEEN 1994-2003

Production: Teatra Jiyana Nû // Short Plays: Kanlı Torba // Newroz // Berxwedan Jiyane // Arizayên Teknîkî // Kurmê Darê // Şert // Pênç Pêçî // Mehîr // Kose Gelî // Sînor